Smaki sprawdzone przez polskich konsumentów! 100% POLSKI KAPITAŁ

Libra Poland Sp. z o.o.
ul. Marsa 56,
04-242 Warszawa
T : +48 22 812 90 90
F : +48 22 812 91 00

KRS 0000482589
NIP 952-212-68-80
REGON 0146933891

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Opłacony kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN.