Procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego


Szanowni Państwo, Bieżąca sytuacja spowodowana epidemią COVID-19 jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Zdajemy sobie sprawę, że jako firma produkcyjna stanowimy jedno z kluczowych ogniw łańcucha dostaw łączące krajowych i zagranicznych producentów żywności, z międzynarodowymi dostawcami surowców. Aby wzmożyć bezpieczeństwo i przeciwdziałać skutkom epidemii a tym samym utrzymać ciągłość dostaw do naszych Klientów wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego i odpowiednie działania na całym terenie zakładu Libra Polska Sp. z o.o. Do wymienionych procedur i działań należą następująco:
 • Wprowadzenie pracy biurowej systemem zdalny w trybie tzw. Home Office.
 • Wprowadzony został jeszcze przed decyzją ogłoszenia przez rząd epidemii – zakaz wyjazdów na pokazy/spotkania do klientów.
 • Całkowity zakaz odwiedzania zakładu w tym goszczenia stron trzecich na spotkaniach w biurach (Ten zakaz jest do odwołania decyzją powołanego zespołu i może potrwać dłużej niż sam kryzys w Polsce).
 • Wdrożona została specjalna procedura na czas rozładunku i załadunku towaru. (W tym, tylko jeden pojazd na terenie zakładu, kierowca nie opuszcza kabiny pojazdu do momentu poproszenia otworzenia naczepy, potem wraca do kabiny, zakaz podawania ręki, zakaz podpisywania dokumentów długopisem zakładowym, zakaz zbędnych dyskusji. Odstęp od kierowcy ma być zachowany minimum na trzy metry oraz podanie dokumentów tylko przez skrzynkę nadawczą do której wrzucane są dokumenty).
 • Ponadto magazynierzy są wyposażeni w:
  • maseczkę ochronną,
  • przyłbicę,
  • rękawiczki ochronne,
  • środki do dezynfekcji powierzchni dłoni i rękawic,
  • dostęp do ciepłej wody (nakaz picia ciepłej wody obowiązkowy po każdym za/wyładunku).
 • Zwiększona została ilość punktów dezynfekcji dłoni.
 • Podniesiono na czas epidemii standard noszenia środków ochrony osobistej w tym: maseczki, rękawice, przyłbice.
 • Pracownicy produkcyjni zostali podzieleni na dwie zmiany. Zmiany pracowników są stałe (stały skład osobowy). Wymiana zmian odbywa się w przerwie półgodzinnej tak aby uniknąć nadmiernej ilości osób w szatniach.
 • Wprowadzono również zasadę spożywania posiłków w tym: tylko 3 osoby w stołówce siedzące w odstępie 1,5m od siebie.
 • Podniesiono standard mycia i dezynfekcji obszarów produkcyjnych i biurowych. Teraz wszelkie powierzchnie kontaktujące się z dłonią człowieka w tym klamki, stoły są dezynfekowane 4 razy na dobę.
 • Na zakładzie odbywa się codzienna kontrola zdrowia pracowników polegająca na wywiadzie i kontrola ogólnego samopoczucia (temperatura mierzona jest w chwili zgłoszenia objawów).
 • Wprowadzono nowe instrukcje higieniczne w tym: zakładania maski i przyłbic (oraz mycia i dezynfekcji przyłbic) oraz instrukcje dezynfekcji dłoni.
 • Odbyły się szkolenia dla pracowników, w zakresie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem.
 • Codziennie ogłaszane są wszelkie nowiny prawne i epidemiologiczne z terenu naszego województwa aby podnosić wiedzę pracowników.
 • Wyznaczony został punkt kontaktowy Bezpieczeństwa (Pełnomocnik ds. SBŻ), który każdego dnia odpowiedzialny jest za kontakt ze Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną celem sprawdzania przypadków kwarantanny z naszego terenu i dokonania oceny ryzyka. Propagowanie wiedzy i stałe rozpowszechnianie zasad, kontrola nad stanem środków do dezynfekcji.
 • Pełnomocnik odpowiedzialny jest również za uruchomienie procedur alarmowych w chwili otrzymania informacji o kwarantannie pracowników lub uruchomienia procedur zgłoszenia objawów koronawirusa u pracownika w tym zgłoszenie do obowiązkowego nadzoru (taki przypadek jeszcze się nie zdarzył, ale procedura i lista telefonów została potwierdzona przez Punkty alarmowe w naszym województwie).
 • Została na czas epidemii zmieniona procedura pobierania prób do badań przez pracowników KJ, tak aby uniemożliwić i ograniczyć kontakt z pracownikami.
 • Kontrola codzienna z zakresu przestrzegania wdrożonych zasad.